...

65

2023-03-02

After a catastrophic crash on an unknown planet, pilot Mills quickly discovers he's actually stranded on Earth…65 million years ago. Now, with only one chance at rescue, Mills and the only other survivor, Koa, must make their way across an unknown terrain riddled with dangerous prehistoric creatures in an epic fight to survive.

Po katastrofiško susidūrimo su nežinoma planeta, pilotas Mills greitai suvokia, kad yra užstrigęs žemėje ... prieš 65 mln. metų. Dabar, turint tik vieną išeitį, Mills ir vienintelis kitas išgyvenęs Koa privalo keliauti per nežinomą teritoriją, kurią kerta pavojingos iš praistorinių laikų kilusios būtybės ir kovoti dėl išlikimo.

...