...

A Female Employee's Taste

2018-05-28

Chief Park imagines going wild with Ga-hee while she thinks he's weird. One day, Chief Park leaves early and she has sex with Woo-jin, a colleague she's secretly seeing. A while later, Chief Park opens the door... The Taste of Theater 1 A couple is at the movies. Young-ho thinks there's no one around and starts touching Soo-ryeon, but she tells him there's someone sitting behind them. A while later, Soo-ryeon comes back from the toilet, but her glasses are broken and she can't see well enough so she sits next to a stranger... The Taste of A Motel Young-ho and Hye-jin drink together. She tells him she's going to sleep with her boyfriend for the first time soon and asks Young-ho to help her practice. He tells her not to worry, but he can tell that it's not her first time. The Taste of Theater 2 A stranger named Soo-ryeon sits next to Young-ho who is watching a movie alone and heartbroken. She hears what's happened to him and starts to comfort him. Then they sleep together.

Vyriausiasis Parkas įsivaizduoja, kaip jie su Ga-hee laužo taisykles, tuo tarpu ji laiko jį keistu. Vieną dieną Vyriausiasis Parkas išeina anksti, o ji seksualiai bendrauja su Woo-jinu, kolega, su kuriuo ji slepiamai susitinka. Po kurio laiko Vyriausiasis Parkas atidarė duris ... Teatro Skonis 1 Porą kino teatre. Young-ho manyje nėra nieko ir pradeda liesti Soo-ryeoną, bet ji jam sako, kad prie jų sėdi kažkas. Po kurio laiko Soo-ryeonas grįžta iš tualetu, bet jos akiniai sugadinti, todėl ji negali gerai matyti ir sėdi šalia nepažįstamo žmogaus ... Motelio Skonis Young-ho ir Hye-jin kartu geria. Ji jam pasakoja, kad greitai reikės pradėti miegoti su savo vaikinu pirmą kartą ir paprašo Young-ho padėti jai su praktika. Jis jai sako, kad nereikia jaudintis, bet jaučia, kad tai nėra jos pirmas kartas. Teatro Skonis 2 Nepažįstamas žmogus pavadinimu Soo-ryeonas sėdi šalia vieno žiūrėdamas filmą ir nusiminusio Young-ho. Ji išgirsta, kas jam nutiko, ir pradeda jį gundyti. Tada jie miega kartu.

...