...

All Quiet on the Western Front

2022-10-07

Paul Baumer and his friends Albert and Muller, egged on by romantic dreams of heroism, voluntarily enlist in the German army. Full of excitement and patriotic fervour, the boys enthusiastically march into a war they believe in. But once on the Western Front, they discover the soul-destroying horror of World War I.

Paul Baumeras ir jo draugai Albertas ir Mulleris, įkvėpti romantinių heroizmo svajonių, savanoriškai įsirašo į Vokietijos armiją. Pilni susijaudinimo ir patriotinio užsidegimo, berniukai su entuziazmu žengia į karą, į kurį tiki. Tačiau vien kariuomenės fronte Vakarų Europoje, jie atranda sielą sunaikinančią Pirmojo pasaulinio karo siaubą.

...