...

Ant-Man

2015-07-14

Armed with the astonishing ability to shrink in scale but increase in strength, master thief Scott Lang must embrace his inner-hero and help his mentor, Doctor Hank Pym, protect the secret behind his spectacular Ant-Man suit from a new generation of towering threats. Against seemingly insurmountable obstacles, Pym and Lang must plan and pull off a heist that will save the world.

Ginkluotas nuostabia galia mažėti dydžio, bet didinti stiprumą, meistras vagis Skotas Lengas turi įsikūnyti savo vidinę herojaus pusę ir padėti savo mentoriui Daktarui Hankui Pym rūpintis jo Ant-Man kostiumo spektakulinės paslapties saugumu nuo naujos kėlimo grėsmės kartos. Nepaisant beveik nepremostamų kliūčių, Pym ir Lengas turi planuoti ir įvykdyti vagystę, kuri išgelbės pasaulį.

...