...

Broker

2022-06-08

Sang-hyeon is always struggling from debt, and Dong-soo works at a baby box facility. On a rainy night, they steal the baby Woo-sung, who was left in the baby box, to sell him at a good price. Meanwhile, detectives were watching, and they quietly track them down to capture the crucial evidence.

Sang-hyeon visada kovojasi su skola, o Dong-soo dirba kūdikio dėžės įstaigoje. Lietingą naktį jie pavogia kūdikį Woo-sung, kuris buvo paliktas kūdikio dėžėje, norėdami jį parduoti gera kaina. Tuo tarpu detektyvai stebėjo jų veiksmus ir tyliai juos persekioja, kad surinktų lemiamą įrodymą.

...