...

Candy Land

2023-01-06

Remy, a seemingly naive and devout young woman, finds herself cast out from her religious cult. With no place to turn, she immerses herself into the underground world of truck stop sex workers. Under the watchful eye of their matriarch and an enigmatic local lawman, Remy navigates between her strained belief system and the code to find her true calling in life.

Remy, iš pirmo žvilgsnio pasirodžiusi kaip naivi ir pamaldžia jauna moteris, randa save išstumtą iš savo religinio kulto. Neturėdama kur kreiptis, ji įsitraukia į sunkvežimių stotelėse dirbančių prostitucijos aukų pasaulį. Priešakinės motinos ir paslaptingo vietos policininko stebimą, Remy susiderina tarp savo įtempto įsitikinimų sistemos ir kodekso, siekdama rasti savo tikrąją pašaukimą gyvenime.

...