...

Captain America: Civil War

2016-04-27

Following the events of Age of Ultron, the collective governments of the world pass an act designed to regulate all superhuman activity. This polarizes opinion amongst the Avengers, causing two factions to side with Iron Man or Captain America, which causes an epic battle between former allies.

Po "Ultron amžiaus" įvykių, visų pasaulio vyriausybių kolektyvai priima įstatymą, skirtą reguliuoti visą superžmonių veiklą. Tai polarizuoja požiūrį tarp "Avengers", sukeldamas dvi frakcijas, palaikančias "Iron Man" ar "Captain America", dėl ko kyla epinė kova tarp buvusių sąjūdžių.

...