...

Champions

2023-03-09

A stubborn and hotheaded minor league basketball coach is forced to train a Special Olympics team when he is sentenced to community service.

Uoliai ir karštagalvis mažosios lygos krepšinio treneris yra priverstas mokyti Specialiųjų olimpinių žaidynių komandą, kai jam skiriamas bendruomenės tarnystės bausmė.

...