...

Consecration

2023-02-09

After the alleged suicide of her priest brother, Grace travels to the remote Scottish convent where he fell to his death. Distrusting the Church's account, she uncovers murder, sacrilege and a disturbing truth about herself.

Po jos kaltinamo kunigų brolio savižudybės, Greis keliauja į nutolusią Škotijos vienuolyną, kurioje jis nukrito iki mirties. Nesiduodama Bažnyčios apyvartiniam kapitalui, ji atranda žmogžudystę, skriaudžia ir siaubingą tiesą apie save.

...