...

Corrective Measures

2022-04-29

Set in San Tiburon, the world's most dangerous maximum-security penitentiary and home to the world's most treacherous superpowered criminals, where tensions among the inmates and staff heighten, leading to anarchy that engulfs the prison and order is turned upside down.

Įvykiai vyksta San Tiburon miestelyje, kuris laikomas pavojingiausia pasaulyje maksimalios saugumo kalėjimu ir yra supergalingiausių nusikaltėlių namais. Čia įtampa tarp kaliniais ir personalu pasiekia savo viršūnę, o tai sukelia anarhiją, užvaldančią kalėjimą ir iškreipiančią tvarką aukštyn kojomis.

...