...

Devotion

2022-11-23

The harrowing true story of two elite US Navy fighter pilots during the Korean War. Their heroic sacrifices would ultimately make them the Navy's most celebrated wingmen.

Abiejų JAV elito jūrų aviacijos karo pilotų išgyvenimo, patirties pilno istorijos kruvinas kelias per Korėjos karą. Jų herojiškos aukos jų galiausiai padarė Jūrų jėgų veiksmų pagarsėjusiais pilotais.

...