...

Diabolik - Ginko Attacks

2022-11-17

Diabolik nearly gets caught in Inspector Ginko's latest trap, leaving his partner in crime Eva Kant behind in the escape. Furious, Eva offers Ginko her help in capturing the King of Terror, but the former has to face the return of an old flame of his: Altea, Duchess of Vallenberg.

Diabolik beveik buvo gautas Ginko Inspektoriaus naujausioje spąstų, palikdamas nuošalyje savo partnerę nusikaltėlę Evą Kant bėgiant. Įniršusi, Eva pasiūlo Ginkui savo pagalbą užfiksuojant Teroro karalių, bet pastarasis privalo susidurti su savo senos meilės - Alteos, Vallenberg hercogienės - grįžimu.

...