...

Evil Eye

2022-09-22

Nala, a thirteen-year-old girl from the city, travels with her family to her grandmother's home in the countryside, to try to find a cure for her little sister's mysterious illness - But she'll soon find her granny is not exactly what she seems...

Nala, trinolikos mergaitė iš miesto, keliauja su savo šeima į savo močiutės namus kaimo vietovėje, siekdama rasti vaistą mažosios sesers paslaptingai ligai - tačiau ji greitai suvoks, kad jos močiutė tikrai nėra tokia, kokia atrodo...

...