...

Fast X

2023-05-17

Over many missions and against impossible odds, Dom Toretto and his family have outsmarted, out-nerved and outdriven every foe in their path. Now, they confront the most lethal opponent they've ever faced: A terrifying threat emerging from the shadows of the past who's fueled by blood revenge, and who is determined to shatter this family and destroy everything—and everyone—that Dom loves, forever.

Per daug misijų ir nepaisant neįtikėtinos rizikos, Domas Toretto ir jo šeima nuolat laimėdavo, kuriantis strategijas, būdavo ramūs ir nugalėdavo visus priešus. Dabar jie susiduria su mirtinai pavojingu priešininku, kurio jie dar niekada nesimatė: siaubingai grėsminga būtybe iš praeities šešėlių, kurios žiaugsmą kelia žiaurumas, ir kuris pasiryžęs sugriauti šeimą ir sunaikinti viską, ko Domas myli, amžinai.

...