...

Grimcutty

2022-10-10

A suburban teen girl and her little brother must stop a terrifying internet meme brought to life by the hysteria of their parents.

Pakraščio paauglė ir jos mažesnysis brolis privalo sustabdyti siaubingą internetinį memą, kurį sukėlė jų tėvų histerija ir gyvam pradėjo plisti.

...