...

Inspector Sun and the Curse of the Black Widow

2022-12-28

Shanghai, 1934. In an insect world parallel to that of humans, veteran Inspector Sun, a lone spider, leads his last mission against his archenemy the Red Locust, before embarking on a well-deserved retirement. His vacation aboard a Pan Am clipper between Shanghai and San Francisco comes to an abrupt end when millionaire Dr. Spindelthorp is found murdered. What begins as a routine case for Sun will ultimately decide the fate of humanity.

Šanchajus, 1934 metai. tame pačiame užmirštoje gyvūnų pasaulio dalyje kaip ir žmonių, patyręs inspektorius Sun, vienišas voras, vedąs savo paskutinę misiją prieš savo pagrindinį priešininką Raudonąjį vabalą, prieš pat apsilankant gerai nusipelniusiojo pensijos. Jo poilsis laivu nuo Pan Am tarp Šanchajaus ir San Francisko staiga nutrūksta, kai milijonierius Daktaras Spindelthorpas yra žudomas. Tai, kas prasideda kaip rutininis reikalas Sunui, lemia žmonijos likimą.

...