...

Jujutsu Kaisen 0

2021-12-24

Yuta Okkotsu is a nervous high school student who is suffering from a serious problem—his childhood friend Rika has turned into a curse and won't leave him alone. Since Rika is no ordinary curse, his plight is noticed by Satoru Gojo, a teacher at Jujutsu High, a school where fledgling exorcists learn how to combat curses. Gojo convinces Yuta to enroll, but can he learn enough in time to confront the curse that haunts him?

Juta Okocu yra nervinis vidurinės mokyklos mokinys, kuris kenčia nuo rimto problema – jo vaikystės draugė Rika pavirto prakeikimu ir neleidžia jam ramiai gyventi. Kadangi Rika nėra paprastas prakeikimas, jo padėtis pastebima Satoru Gojo, mokytojo iš Jujutsu aukštos mokyklos, kurioje auklėjami nauji egzorcistai, kurie mokosi kovoti su prakeikimais. Gojo įtikina Jutą įsiskolinti į mokyklą, tačiau ar jis spės pakankamai daug išmokti laiku susidoroti su prakeikimu, kuris jį vijosi?

...