...

Lord of the Streets

2022-04-22

When Jason Dyson refuses to make his prized fighter throw an MMA match, a notorious gangster collects his debt by killing the fighter and kidnapping Jason's daughter. Now he must train a prisoner to endure five consecutive underground fights to save her.

Kai Džeisonas Daisonas atsisako versti savo brangų kovotoją priversti numesti MMA kovą, garsiųjų gangsterių rinklys išieško savo skolą nužudęs kovotoją ir pagrobęs Džeisono dukrą. Dabar jis turi išmokyti kalinį ištverti penkias iš eilės vyksiančias požeminės kovas, kad ją išgelbėtų.

...