...

Lost Bullet 2

2022-11-10

Having cleared his name, genius mechanic Lino has only one goal in mind: getting revenge on the corrupt cops who killed his brother and his mentor.

Turėdamas išvalytą savo vardą, genialus mechanikas Lino turi tik vieną tikslą: atkeršyti korumpuotiems policininkams, kurie nužudė jo brolį ir jo mentorę.

...