...

Luck

2022-08-05

Suddenly finding herself in the never-before-seen Land of Luck, the unluckiest person in the world must unite with the magical creatures there to turn her luck around.

Netikėtai atsidūrusi niekada anksčiau nematytame Sėkmės žemėje, pasaulio nelaimingiausia asmenybė turi susivienyti su ten esančiais magiškais būtybėmis, kad apsukęs savo laimę.

...