...

Maggie Simpson in "Rogue Not Quite One"

2023-05-04

On their way to daycare, Homer loses track of Maggie who hops in Grogu’s hovering pram for a hyperspace-hopping adventure across the galaxy. Facing a squadron of Imperial TIE fighters, Maggie brings the battle to Springfield in this epic short celebrating all things Star Wars.

Keliaudami į vaikų darželį, Homeris praranda Maggie, kurią perkelia į Grogu besiskverbkiančią padangę galaktikoje. Susidūrusi su eskadronu imperialinių TIE lovinių, Maggie atneša mūšį Springfieldui šiame epiniame trumpame filme, skirtame švęsti viską, kas susiję su žvaigždėmis.

...