...

Malena

2000-03-16

During WWII, a teenage boy discovering himself becomes love-stricken by Malèna, a sensual woman living in a small, narrow-minded Italian town.

Antrojo pasaulinio karo metais paauglys savaime atpažįsta Malēnai, jautriai moteriai, gyvenančiai siauroje, uždarame Italijos miestelyje.

...