...

Mean Girls

2004-04-30

Cady Heron is a hit with The Plastics, the A-list girl clique at her new school, until she makes the mistake of falling for Aaron Samuels, the ex-boyfriend of alpha Plastic Regina George.

Cadi Heronas tampa populiari tarp Plastikų - A klasės merginų draugijos jos naujoje mokykloje, kol ji padaro klaidą ir įsimyli Aaroną Samuelsą, alfa Plastikų Reginos George buvusį vaikiną.

...