...

Mira

2022-12-22

Near future. Lera Arabova is a 15-year-old girl who lives with her family in Vladivostok. Lera's father has been working at the orbiting space station "Mira" for many years and has long lost contact with his daughter, turning only into a voice on the phone. After a meteor shower hits the city, Lera has only one chance to save her loved ones and the city from a new disaster. Her father helps her in this - through satellite surveillance systems and the telephone, he uses every opportunity to send a message to his daughter, watching from above from the station her every step.

Artimiausia ateitis. Lera Arabova yra 15-metų mergaitė, kuri gyvena su šeima Vladivostoke. Leros tėvas daugelį metų dirba orbitinėje kosminėje stotyje "Mira" ir seniai neteko ryšio su savo dukra, likdamas tik balsu per telefoną. Po meteorų lietaus, nusiaubusio miestą, Lera turi tik vieną galimybę išgelbėti savo artimuosius ir miestą nuo naujos nelaimės. Jos tėvas jai padeda - per orbitinę stotį matymo sistemomis ir telefonu jis naudoja kiekvieną progą siųsti žinutę savo dukrai, žiūrėdamas iš viršaus, kaip ji žengia į priekį.

...