...

Nocebo

2022-11-03

A fashion designer hires a nanny from the Philippines to assist her in caring for her family while she is suffering from what she believes is a tick-related illness. The nanny uses traditional Filipino folk healing techniques to help her, but in the process of doing so, she uncovers a horrifying truth about why she is there and why her employer is actually sick.

Mados dizainerė išnuomoja auklę iš Filipinų, kad jai padėtų rūpintis šeima, kai pati kenčia nuo to, ką ji įtaria yra erkinių susijaudinimo liga. Auklė naudoja tradicinę Filipinų liaudies gydymo praktiką, kad jai padėtų, tačiau tuo pačiu metu ji atskleidžia siaubingą tiesą apie tai, kodėl ji ten yra ir kodėl jos darbdavė iš tikrųjų serga.

...