...

Pete's Dragon

2016-08-10

For years, old wood carver Mr. Meacham has delighted local children with his tales of the fierce dragon that resides deep in the woods of the Pacific Northwest. To his daughter, Grace, who works as a forest ranger, these stories are little more than tall tales... until she meets Pete, a mysterious 10-year-old with no family and no home who claims to live in the woods with a giant, green dragon named Elliott. And from Pete's descriptions, Elliott seems remarkably similar to the dragon from Mr. Meacham's stories. With the help of Natalie, an 11-year-old girl whose father Jack owns the local lumber mill, Grace sets out to determine where Pete came from, where he belongs, and the truth about this dragon.

Metais senas medžio drožėjas p. Meacham didžiavo vietinius vaikus savo pasakomis apie griaunamą drakoną, gyvenantį giliai Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų miškuose. Jo duktė, Grace, dirbanti miško rinktinėje, laikė šias istorijas tik kaip paprasčiausias išgalvotas pasakojimus... kol ji sutiko Pete'ą, paslaptingą 10-metį vaiką, neturintį nei šeimos, nei namų, kuris tvirtina gyvenąs miške su milžinišku, žaliuoju drakonu vardu Eliotas. O iš Peto aprašymų Eliotas atrodo labai panašus į drakoną iš p. Meacham istorijų. Su 11-mečia Natale, mergaite, kurios tėvas Džekas yra vietinės malkų fabriko savininkas, Grace pasiryžta nustatyti, iš kur atėjo Pete'as, kur jis priklauso ir ką tikrai reiškia šis drakonas.

...