...

Raped by an Angel 2: The Uniform Fan

1998-03-06

A dentist obsessed with young women in various uniforms stalks two sisters. The oldest sister is romantically pursued by a thug that was just released from prison. The dentist also has the hots for her and the two paths eventually cross

Stomatologas, besižavintis jaunomis moterimis įvairiuose uniformuose, persekioja dvi seseris. Vyresnioji sesuo yra meilės siekianti gangsterio, kuris neseniai buvo paleistas iš kalėjimo. Stomatologas taip pat trokšta jos ir abu keliai galiausiai susikerta.

...