...

Sister-in-law's Taste

2020-06-10

Ha-ni who was on a honeymoon with her husband, Jae-ho, seems to be uncomfortable with her sister-in-law, Ye-ji. She is a freeloader who lives in her brother's house without any other job. When the close brother and sister's affection was being expressed boldly and the sister's obsession with her brother gets stronger day by day, Ha-ni got tired of her sister-in-law's behavior of entering their bedroom in her underwear. Ha-ni goes to Ik-tae, the manager of the cabin and had a physical relationship. What could the real purpose of their trip to the mountain be, and what could be the fate of the married couple that is tangled like a thread around Ha-ni and her sister-in-law's relationship?

Ha-ni, kuri buvo atostogų kelionėje su savo vyru Jae-ho, atrodo, nepatogiausia jai yra jos vyro sesuo Ye-ji. Ji yra parazitė, kuri gyvena savo brolio namuose ir neturi jokio kito darbo. Kai artimas brolio ir sesers meilės jausmas buvo išreiškiamas drąsiai, o sesers apsėdimas broliu tapo stipresnis diena po dienos, Ha-ni pavargo nuo jos sesers elgesio, kai ji įėjo į jų kambarį savo apatiniais drabužiais. Ha-ni kreipėsi į Ik-tae, kabinos vadovą, ir turėjo fizinį santykį. Koks gali būti tikras šios kelionės tikslas kalnuose ir koks gali būti susituokusiųjų likimas, kuris susipynęs kaip siūlas apie Ha-ni ir jos sesers santykius?

...