...

Supercell

2023-03-17

Good-hearted teenager William always lived in hope of following in his late father’s footsteps and becoming a storm chaser. His father’s legacy has now been turned into a storm-chasing tourist business, managed by the greedy and reckless Zane Rogers, who is now using William as the main attraction to lead a group of unsuspecting adventurers deep into the eye of the most dangerous supercell ever seen.

Geraširdis paauglys Viljamas visada gyveno vilties viltimi, kad sekant savo vėlyvojo tėvo pėdomis taps audrų medžiotoju. Jo tėvo palikimas dabar pasikeitė į audrų medžiotojų turizmo verslą, valdomą godaus ir atsakingo Zano Rodžerso, kuris dabar naudoja Viljamą kaip pagrindinę traukos jėgą, vedant nepatyrusių nuotykių ieškotojų grupę giliai į piktžolių akis, kokios niekada anksčiau nėra matytos.

...