...

Teasing Master Takagi-san: The Movie

2022-06-10

Takagi and Nishikata are in their final year of middle school, and have both anxiety and hope for the future. During the summer of their final year, on the day before summer vacation starts, the two find a kitten that they name Hana. They decide to take care of the kitten themselves until they can find its mother.

Takagi ir Nishikata yra paskutinio vidurinės mokyklos metų mokiniai ir turi tiek nerimo, tiek vilties dėl ateities. Paskutinio mokslo metų vasarą, prieš prasidedant vasaros atostogoms, jie randa kačiuką, kuriam suteikia vardą Hana. Jie nusprendžia patys pasirūpinti kačiuku, kol ras jo motiną.

...