...

The Black Phone

2022-06-22

Finney Blake, a shy but clever 13-year-old boy, is abducted by a sadistic killer and trapped in a soundproof basement where screaming is of little use. When a disconnected phone on the wall begins to ring, Finney discovers that he can hear the voices of the killer’s previous victims. And they are dead set on making sure that what happened to them doesn’t happen to Finney.

Finney Blake, nedrąsus, bet gabus 13-metų berniukas, yra pagrobtas sadistinio žudiko ir įkalintas garso izoliacijos rūsyje, kur klykimas yra bevertis. Kuomet atjungtas telefonas ant sienos pradeda skambėti, Finney atranda, kad gali išgirsti ankstesnių žudiko aukų balsus. Ir jie visiškai nusiteikę užtikrinti, kad tai, kas atsitiko jiems, nepasikartotų su Finney.

...