...

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

2005-12-07

Siblings Lucy, Edmund, Susan and Peter step through a magical wardrobe and find the land of Narnia. There, they discover a charming, once peaceful kingdom that has been plunged into eternal winter by the evil White Witch, Jadis. Aided by the wise and magnificent lion, Aslan, the children lead Narnia into a spectacular, climactic battle to be free of the Witch's glacial powers forever.

Broliai ir seserys Liūzas, Edmundas, Sūzana ir Piteris įžengia pro magišką spintą ir randa Narnijos žemę. Ten jie atranda žavingą, kadaise ramų karalystę, kuri buvo įstūmė į amžiną žiemą blogoji Baloji Ragana, Džadis. Padėjus išmintingam ir didingam liūtui Aslanui, vaikai ves Narniją į įspūdingą, kulminacinį mūšį, kad būtų atsikratyta Raganos ledo galių amžiams.

...