...

The Conjuring

2013-07-18

Paranormal investigators Ed and Lorraine Warren work to help a family terrorized by a dark presence in their farmhouse. Forced to confront a powerful entity, the Warrens find themselves caught in the most terrifying case of their lives.

Paranormaliniai tyrinėtojai Edas ir Lorraine Warrenai dirba padėti šeimai, kurią terrorizuoja tamsi būtybė jų ūkinėje sodyboje. Verčiami susidurti su galinga jėga, Warrenai patenka į savo gyvenimo baisiausią bylą.

...