...

Titanic

1997-11-18

101-year-old Rose DeWitt Bukater tells the story of her life aboard the Titanic, 84 years later. A young Rose boards the ship with her mother and fiancé. Meanwhile, Jack Dawson and Fabrizio De Rossi win third-class tickets aboard the ship. Rose tells the whole story from Titanic's departure through to its death—on its first and last voyage—on April 15, 1912.

101 metų amžiaus Roze Devito Bukater pasakoja apie savo gyvenimą Titanike, 84 metais vėliau. Jauna Roze su savo motina ir sužadėtiniu įlipa į laivą. Tuo tarpu Džekas Dosonas ir Fabricio De Rossi laimi trečios klasės bilietus į laivą. Roze pasakoja visą istoriją nuo Titaniko išplaukimo iki jo mirties - per jo pirmąją ir paskutinę kelionę - 1912 m. balandžio 15 d.

...