...

To Kill the Beast

2022-04-28

Emilia arrives at her Aunt Inés' hostel located on the Argentina-Brazil border, looking for her missing brother. In this lush jungle a dangerous beast which takes the form of different animals seems to be roaming around.

Emilia atvyksta į savo teta Inés hostelinę, esančią ant Argentina-Brazilijos sienos, ieškodama savo dingusio brolio. Šioje gausioje džiunglėje pasirodo pavojinga žvėris, keičiantis skirtingų gyvūnų forma.

...