...

Transformers

2007-06-27

Young teenager Sam Witwicky becomes involved in the ancient struggle between two extraterrestrial factions of transforming robots – the heroic Autobots and the evil Decepticons. Sam holds the clue to unimaginable power and the Decepticons will stop at nothing to retrieve it.

Jaunasis paauglys Sam Witwicky įsitraukia į senovės kovos tarp dviejų išorės žemės planetos pavaldinių, verčiančiųsi robotų frakcijų – herojiškųjų Autobotų ir piktuosius Decepticonus – drama. Sam laiko atspirties tašką nematomai galiai ir Decepticonai nieko nenusileis, kad ją atsiimtų.

...