...

Violent Night

2022-11-30

When a team of mercenaries breaks into a wealthy family compound on Christmas Eve, taking everyone inside hostage, the team isn’t prepared for a surprise combatant: Santa Claus is on the grounds, and he’s about to show why this Nick is no saint.

Kai nusikaltėlių komanda per Kalėdų vakarą įsilaužia į turtingosios šeimos teritoriją ir visus joje įkalina, komanda nebuvo pasiruošusi staigmenai: Šv. Kalėdų Senis yra teritorijoje ir jis ketina parodyti, kodėl šitas Niukas nėra šventas.

...